คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 18 เมษายน 2562

ไรแดง เป็นอาหารธรรมชาติที่ดีสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ ในอดีตไรแดงส่วนใหญ่รวบรวมได้จากแหล่งนํ้าโสโครกตาม บ้านเรือน โรงฆ่าสัตว์ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอน ปัจจุบันไรแดงจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนไป ในขณะที่ความต้องการไรแดงกลับเพิ่มขึ้น ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนมากขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คุณสุรกิจจึงต้องหาวิธีที่จะสร้างไรแดงขึ้น

เลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ คุณภาพดีๆส่งต่อถึงผู้บริโภค
672
วิธีเลี้ยงเป็ดไข่ ให้ไข่ดก ไข่ใหญ่ ได้คุณภาพ
507
เลี้ยงเป็ดขายไข่ ความสุขเรียบง่ายที่บ้านเรา
400
เทคนิคการวางระบบบำบัดน้ำในกระชังปลาแรด
308
เลี้ยงปลาด้วยความภูมิใจ ปลาแรดอุทัยธานี
687
เคล็ดลับ เลี้ยงจิ้งหรีดให้โตไวในหน้าหนาว
1668
จากสาวโรงงานสู่เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีด
837
เทคนิคหมักขี้วัวให้หายร้อน ก่อนนำไปเลี้ยงไส้เดือน
1469
จากไส้เดือน 5 กิโล สู่การเลี้ยงในกาละมัง 3,000 ใบ
818
เลี้ยงไส้เดือนโคนต้นพริกไทย
974
เทคนิคผสมอาหารไก่พื้นเมือง ไก่โตไว น้ำหนักดี
1887
เลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบคัดคุณภาพ
1030
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 19

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×