คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 28 มิถุนายน 2561

หลังจากมีประสบการณ์คุณพ่อของตนเองเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทำเกษตรโดยการใช้สารเคมีแล้ว ทั้งสองสามีภรรยา ก็หันมาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ โดยยึดตามแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวทางไว้ให้ และได้พบว่า การทำเกษตรอินทรีย์ทำให้ทั้งคู่มีความสุขมากขึ้น สุขทั้งจากการได้ทำให้พืชผลของตนปลอดจากสารพิษ สุขที่ทำให้ทั้งตนเอง คนรอบข้าง และคนที่มารับซื้อผลิตภัณฑ์ของตัวเองปลอดภัย มีร่างกายแข็งแรง ทำให้ไกลจากโรคภัย

วิธีทำให้ข่า ขาว สวย สด นำไปขาย รับรองได้ราคาดี
23
ลิ้ม บัวรอด ส่งลูกเรียนจบมหาลัยด้วยการปลูกข่า
36
เทคนิคการเลี้ยงและดูแลกระบองเพชร แบบง่ายๆ
543
ภูเขา ชากะสิก กับธุรกิจกระบองเพชร จากรุ่นสู่รุ่น
1672
ขยายพันธุ์ดอกขจรด้วยกิ่งชำ ทำง่ายๆ ปลูกได้ตลอดปี
107
อดีตพนักงานขาย หันสร้างรายได้ด้วยการปลูกขจร
647
เทคนิคแต่งกิ่งหม่อนหรือมัลเบอรี่ให้ลูกดกตามต้องการ
318
ปลูกมัลเบอรี่ พร้อมแปรรูปเพื่อขยายตลาด
137
เทคนิคห่อฝรั่งกิมจู ป้องกันแมลงเจาะ ผิวฝรั่งขาวสวย
1398
หันหลังให้โรงงาน กลับบ้านปลูกไม้ผลสร้างอาชีพ
803
เกษตรกรยุคใหม่ เลี้ยงลูก ปลูกผักไฮโดรฯขาย ชีวิตดี
155
เกษตรกรรุ่นใหม่ส่งความสุขด้วยผักไฮโดรโปนิกส์
119
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 23

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×