คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 29 มีนาคม 2561

คนเราจะเกิดความภูมิใจกับอะไรได้บ้าง บ้างพ่อแม่ภูมิใจกับลูก ที่เป็นเด็กว่านอนสอนง่าย บ้างครูอาจารย์ภูมิใจในตัวลูกศิษย์ ศึกษาเล่าเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นอย่างดี เจ้านายภูมิใจในตัวลูกน้องที่เป็นคนขยันทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต สุดแล้วแต่จะเกิดเรื่องใดให้ได้ภูมิใจบ้าง ดังเช่น คุณพัฒน์นรี เกษตรกรผู้มีความรู้ทางการเกษตรจากศูนย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรและการดำเนินชีวิต ยึดหลัก ขยัน รอบคอบ เพียรพยายาม จนสามารถสร้างพื้นที่ของครอบครัวให้กลายเป็น "บ้านพอเพียง" พื้นที่เกษตรผสมผสานที่ยั่...

วิธีผสมเกสรอินทผลัมด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ รับรองลูกดกแน่
15
สุขทั้งกายสุขทั้งใจ ปลูกอินทผลัมขาย สร้างรายได้งาม
13
เดินทีละก้าว สร้างความสุขให้ชีวิต ด้วยเกษตรผสมผสาน
36
ชีวิตพลิกผันจากภาคอุตสาหกรรมสู่เกษตรกรเต็มตัว
373
เทคนิคเพาะบัวกระถางแบบง่ายๆ บัวโตไว รอด100%
67
ปลูกบัวกระถางขาย รายได้เป็นล้าน จากเงิน 4,500 บาท
75
จุดเช็คอินความสำเร็จ ที่โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว
183
การเพาะพันธุ์หมากผู้หมากเมีย
952
ณรงค์ สำลีรัตน์ ปราชญ์ไทยผู้ดังไกลถึงต่างแดน
536
เทคนิควิธีผสมเกสรบอนสี
132
พิเชษฐ์ สุดธูป 1ใน3 ผู้เลี้ยงบอนสีมากที่สุดในไทย
923
ทำเกษตรอย่างไรให้ได้มาตรฐานสากล
538
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 22

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×