คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 17 พฤษภาคม 2561

การกลับมาทำอาชีพเกษตรกร พอกลับมาอยู่บ้านก็เหมือนกับเราได้สำนึกรักบ้านเกิด นำความรู้ที่เรามีกลับมาพัฒนาอาชีพพ่อแม่เรา พัฒนาอาชีพให้ชุมชน และบ้านเกิดเรา ไม่เพียงพัฒนา สร้างสรรค์วิธีการปลูก แต่นำความรู้ด้านการตลาดมาช่วยจัดการเรื่องการขาย นำความรู้ด้านสื่อออนไลน์มาช่วยในการกระจายสินค้า เพิ่มฐานลูกค้า ซึ่งหมายถึงยอดขายและรายได้สู่ตนเองและชุมชนจะมากขึ้นด้วย เมื่อสามารถสร้างอาชีพให้ตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนแล้ว สิ่งที่ได้สิ่งแรกคือความสุขที่ได้มากกว่าเงินเดือน เมื่อมีความสุขมีกำลังแรงใจสร้างงาน เ...

เทคนิคเตรียมดินปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์
614
สืบทอดอาชีพทำนาหันมาปรับเปลี่ยนสู่วิถีข้าวอินทรีย์
181
ยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง ชาวนาทระนงแห่งชุมชนคลองสามวา
668
ทำนาไม่เผาฟาง ปลูกปอเทืองเสริมเพิ่มธาตุอาหารในดิน
1207
ทำนาปลอดภัยเพื่อคนที่รัก ยึดหลักพึ่งตนเองตามแนวพ่อ
970
วิธีใส่ปุ๋ยในแปลงนาแบบง่ายๆ ไม่เปลืองแรง
802
คนไม่ยอมแพ้ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ สู่ชีวิตที่ดีขึ้น
1021
ทำนาข้าวให้รวยและยั่งยืนกับคุณสุรพร ศรีพลอย
613
วิธีเพาะเชื้อจุลินทรีย์ขุยไผ่ ใช้ย่อยตอซังในนาข้าว
1285
ทำนาโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยตอซัง ลงทุนน้อย กำไรเยอะ
684
พลิกผืนนาผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีผลผลิตสูง
912
ทำนาตามแนวพ่อ ลดต้นทุน สร้างรายได้ กำไรเกินเท่าตัว
1142
 1  2  3  4  5  6  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 6

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×