คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 24 สิงหาคม 2560

การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในเบื้องต้นคุณไพโรจน์มีการไถกลบตอซังข้าวในนา นำฟางข้าวมาทำเป็นปุ๋ยหมักผสมกับปุ๋ยคอกแล้ว นำกลับไปใส่ในนา ซึ่งในนาปักดำควรปลูกพืชปุ๋ยสดร่วมด้วย โดยหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสดประมาณ 2 เดือนก่อนปักดำเพื่อ ให้พืชปุ๋ยสดเจริญเติบโตและสะสมน้ำหนักแห้ง ในปริมาณที่มากพอ ซึ่งชนิดพืชปุ๋ยสดที่มีศักยภาพสำหรับปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดก่อนนามีหลายชนิด เช่นถั่วเขียว ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โสนอัฟริกัน ถั่วขอ เป็นต้น

ทำนาปลอดภัยเพื่อคนที่รัก ยึดหลักพึ่งตนเองตามแนวพ่อ
679
วิธีใส่ปุ๋ยในแปลงนาแบบง่ายๆ ไม่เปลืองแรง
533
คนไม่ยอมแพ้ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ สู่ชีวิตที่ดีขึ้น
763
ทำนาข้าวให้รวยและยั่งยืนกับคุณสุรพร ศรีพลอย
326
วิธีเพาะเชื้อจุลินทรีย์ขุยไผ่ ใช้ย่อยตอซังในนาข้าว
827
ทำนาโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยตอซัง ลงทุนน้อย กำไรเยอะ
392
พลิกผืนนาผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีผลผลิตสูง
630
ทำนาตามแนวพ่อ ลดต้นทุน สร้างรายได้ กำไรเกินเท่าตัว
694
การเพาะพันธู์ข้าวแห่งทุ่งนครชัยศรี
464
ข้าวนครชัยศรี ข้าวดีที่ต้องอนุรักษ์
393
ถวิล สุริยะ มานะอดทนสร้างตนให้เป็นต้นแบบนาอินทรีย์
574
เลิกทำนาเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน ผลผลิตสูง
600
 1  2  3  4  5  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 5

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×