คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 18 ธันวาคม 2561

" ทำงานแบบขยันขันแข็ง ทะมัดทะแมง รู้ลึกรู้จริง เรื่องการผลิตข้าว " "ที่นี่ บุญมาฟาร์ม เน้นการจัดการด้วยธรรมชาติ นำปุ๋ยพืชสดมาปรับใช้ในแปลงนา สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เท่าตัว "" เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณค่า สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ "

เกษตรกรผู้ทำนาแบบมีอารยะ
258
ทำอย่างไรให้ข้าวแตกกอแบบพอดี มีรายได้เดือนหลักแสน
863
นพดล สว่างญาติ วิศวกรทำนา
415
ต้นข้าวแข็งแรงโตไว ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย!!!
785
ชาวนาเจ้าเทคโนโลยี ปลูกข้าว สี ขาย ครบวงจร
850
จากนาเคมีเป็นอินทรีย์ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อชุมชน
731
เทคนิคเตรียมดินปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์
1162
สืบทอดอาชีพทำนาหันมาปรับเปลี่ยนสู่วิถีข้าวอินทรีย์
538
ยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง ชาวนาทระนงแห่งชุมชนคลองสามวา
1113
ทำนาไม่เผาฟาง ปลูกปอเทืองเสริมเพิ่มธาตุอาหารในดิน
1631
ทำนาปลอดภัยเพื่อคนที่รัก ยึดหลักพึ่งตนเองตามแนวพ่อ
1381
วิธีใส่ปุ๋ยในแปลงนาแบบง่ายๆ ไม่เปลืองแรง
1161
 1  2  3  4  5  6  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 6

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×