คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2561

เทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งของแบรนด์ข้าวหอมคือเรื่องการเตรียมดิน การเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสำหรับการปลูกข้าว จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของข้าว โดยปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการงอกของเมล็ดข้าว การเจริญเติบโตของข้าว รวมถึงการช่วยควบคุมวัชพืช โรค แมลงศัตรูข้าวและสัตว์ศัตรูข้าวที่อาศัยอยู่ในดิน การเตรียมดินยังส่งผลให้ฟางข้าว ตอซังข้าวและวัชพืชถูกไถกลบลงไปในดินเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน นอกจากนี้ยังทำให้ธาตุอาหารพืชที่สะสมอยู่ในดินชั้นล่างกลับขึ้นมาอยู่บนผิวดิน วิธีการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวนั้น ขึ้นอย...

สืบทอดอาชีพทำนาหันมาปรับเปลี่ยนสู่วิถีข้าวอินทรีย์
91
ยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง ชาวนาทระนงแห่งชุมชนคลองสามวา
548
ทำนาไม่เผาฟาง ปลูกปอเทืองเสริมเพิ่มธาตุอาหารในดิน
1080
ทำนาปลอดภัยเพื่อคนที่รัก ยึดหลักพึ่งตนเองตามแนวพ่อ
862
วิธีใส่ปุ๋ยในแปลงนาแบบง่ายๆ ไม่เปลืองแรง
708
คนไม่ยอมแพ้ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ สู่ชีวิตที่ดีขึ้น
910
ทำนาข้าวให้รวยและยั่งยืนกับคุณสุรพร ศรีพลอย
490
วิธีเพาะเชื้อจุลินทรีย์ขุยไผ่ ใช้ย่อยตอซังในนาข้าว
1063
ทำนาโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยตอซัง ลงทุนน้อย กำไรเยอะ
568
พลิกผืนนาผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีผลผลิตสูง
803
ทำนาตามแนวพ่อ ลดต้นทุน สร้างรายได้ กำไรเกินเท่าตัว
962
การเพาะพันธู์ข้าวแห่งทุ่งนครชัยศรี
647
 1  2  3  4  5  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 5

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×