คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 22 สิงหาคม 2560

เกษตรกรในอดีตนั้นยึดติดกับการทำนาข้าวแบบพึ่งพาสารเคมีตลอดมาจนปัจจุบัน ซึ่งทุกวันนี้ผู้บริโภคและคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงภัยที่ซ่อนอยู่ของการสะสมสารเคมีในร่างกาย คุณไพโรจน์ ตะเพียนทอง ชาวนารุ่นใหม่จากจังหวัดปทุมธานีก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ดี จึงพยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาจากนาสารเคมีมาเป็นการทำนาข้าวแบบปลอดภัย ซึ่งการทำนาข้าวปลอดสารเคมีนี่เองที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสำคัญและเป็นตลาดข้าวเพื่อสุขภาพที่กำลังขยายตัว และกำลังขยายตัวเลขรายได้ให้กับคุณไพโรจน์

วิธีใส่ปุ๋ยในแปลงนาแบบง่ายๆ ไม่เปลืองแรง
331
คนไม่ยอมแพ้ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ สู่ชีวิตที่ดีขึ้น
594
ทำนาข้าวให้รวยและยั่งยืนกับคุณสุรพร ศรีพลอย
176
วิธีเพาะเชื้อจุลินทรีย์ขุยไผ่ ใช้ย่อยตอซังในนาข้าว
540
ทำนาโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยตอซัง ลงทุนน้อย กำไรเยอะ
249
พลิกผืนนาผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีผลผลิตสูง
492
ทำนาตามแนวพ่อ ลดต้นทุน สร้างรายได้ กำไรเกินเท่าตัว
441
การเพาะพันธู์ข้าวแห่งทุ่งนครชัยศรี
302
ข้าวนครชัยศรี ข้าวดีที่ต้องอนุรักษ์
267
ถวิล สุริยะ มานะอดทนสร้างตนให้เป็นต้นแบบนาอินทรีย์
422
เลิกทำนาเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน ผลผลิตสูง
444
วิธีคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยมือ ให้ได้ผล100%
263
 1  2  3  4  5  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 5

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×