คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 23 มีนาคม 2560

การทำนา นับเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรไทยมาตั้งอดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางที่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ แต่ละปีทำนาได้ 2-3 ครั้ง จึงเป็นเหมือนความหวังที่จะสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ทว่าในความเป็นจริงชาวนากลับต้องเผชิญปัญหาอยู่รอบด้าน ทั้งเรื่องต้นทุนปัจจัยการผลิต ราคาข้าว ตลอดจนโรคแมลงระบาด รวมถึงภัยธรรมชาติที่รุนแรง ส่งผลให้ชาวนาต้องแบกรับภาระขาดทุนอยู่เนือง ๆ นี่เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ คุณประยูร แตงทรัพย์ เกษตรกรชาวนาวัย 53 ปี พลิกผืนนาที่มีมาทำพันธุ์ข้าวขาย สร้างรายได้และความมั่นคงในอาชีพชาวนา

ทำนาตามแนวพ่อ ลดต้นทุน สร้างรายได้ กำไรเกินเท่าตัว
79
การเพาะพันธู์ข้าวแห่งทุ่งนครชัยศรี
105
ข้าวนครชัยศรี ข้าวดีที่ต้องอนุรักษ์
108
ถวิล สุริยะ มานะอดทนสร้างตนให้เป็นต้นแบบนาอินทรีย์
235
เลิกทำนาเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน ผลผลิตสูง
254
วิธีคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยมือ ให้ได้ผล100%
152
พลิกโฉมนาเคมี เป็นอินทรีย์ สู่ระบบนิเวศอย่างยั่ง
184
ใช้แกลบดิบบำรุงดินในนา ใส่ครั้งเดียวเห็นผลตลอดปี
206
วิธีคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบโบราณ ให้มีอัตราการงอกสูง
109
เทคนิคปลูกข้าวไร่ให้ได้ผลผลิตดี
192
ปลูกข้าวอย่างไรให้ต้นทุนต่ำ กำไรสูง
311
ผลิตข้าวซ้อมมือด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
190
 1  2  3  4  5  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 5

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×