คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 13 กรกฏาคม 2562

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์บ้านนาผาง จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อก่อนนั้นเกษตรกรใช้แต่สารเคมีในการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคแน่ๆ เมื่อประธานกลุ่มเข้ามาดูแลจึงเกิดการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงขึ้น โดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นหลัก ชาวบ้านนาผางจึงหันมารวมกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์และทำเกษตรแบบผสมผสานควบคู่กันไปด้วย จนปัจจุบันกลายเป็นแปลงนาต้นแบบให้กลุ่มชาวนาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ สมาชิกกลุ่มทั้งหมด 251 ราย พื้นที่การเกษตร 2,707 ไร่ สามารถผลิตข้าวอินท...

สมโภชน์ ทับเจริญ ปลูกข้าวมากคุณค่า จากนากลางกรุง
441
ลำพอง ภู่วงษ์ ชาวนาผู้ปลูกข้าวให้ชาวนา
412
ทำหัวเชื้อบีทีไล่หนอน กำจัดหนอน ในนาข้าว
1236
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนา
619
คำตอบของอาชีพอิสระ อยู่ในแปลงนาข้าว
482
หญิงแกร่งแห่งบุญมาฟาร์ม
694
เกษตรกรผู้ทำนาแบบมีอารยะ
718
ทำอย่างไรให้ข้าวแตกกอแบบพอดี มีรายได้เดือนหลักแสน
1356
นพดล สว่างญาติ วิศวกรทำนา
776
ต้นข้าวแข็งแรงโตไว ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย!!!
1192
ชาวนาเจ้าเทคโนโลยี ปลูกข้าว สี ขาย ครบวงจร
1161
จากนาเคมีเป็นอินทรีย์ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อชุมชน
1036
 1  2  3  4  5  6  7  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 7

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×