คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 14 มีนาคม 2562

จุลินทรีย์จาวปลวก เป็นจุลินทรีย์อีกชนิดที่สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช พร้อมทั้งยังเป็นจุลินทรีย์ในท้องถิ่นที่สามารถทำได้ง่ายใช้เวลาไม่นาน เมื่อนั้นเราก็จะได้จุลินทรีย์ที่ดีและมีประโยชน์ เนื่องจากในจาวปลวกนั้นมีแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า Bacillus sereus SPt245 ที่มีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของราก และช่วยลดความรุนแรงของโรคที่ระบบราก ไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่า,รากขาว,รากปม ซึ่งทำให้ต้นไม้ออกดอกออกผลดี

เทคนิคการทำน้ำหมักรำข้าวช่วยเร่งพืชเจริญเติบโต
900
เทคนิคการทำปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับบำรุงสะเดา
716
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
867
ทำฮอร์โมนบำรุงยอดผักกูด ให้ยอดอ่อน อวบ อ้วน น่าทาน
1352
การทำน้ำหมักสัปปะรด เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
989
วิธีเตรียมดินให้เหมาะต่อการปลูกพืช
927
ขี้แดดนาเกลือสุดยอดปุ๋ยเพิ่มความหวานในไม้ผล
2153
ขี้แดดนาเกลือจากขยะไร้ค่าสู่ปุ๋ยชั้นดีของเกษตรกร
2065
ปุ๋ยพืชสดจากผัก หมักในแปลง ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา
1702
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยดีที่ทำเองได้ง่ายๆ
20604
ปุ๋ยหมักจากมูลวัว ทำขายก็ได้ ทำใช้ก็ดี
3544
ทำน้ำหมักหอยเชอรี่เพื่อกำจัดกลิ่นมูลสุกร
1315
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 11

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×