คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 18 เมษายน 2562

ไรแดง เป็นอาหารธรรมชาติที่ดีสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ ในอดีตไรแดงส่วนใหญ่รวบรวมได้จากแหล่งนํ้าโสโครกตาม บ้านเรือน โรงฆ่าสัตว์ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอน ปัจจุบันไรแดงจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนไป ในขณะที่ความต้องการไรแดงกลับเพิ่มขึ้น ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนมากขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คุณสุรกิจจึงต้องหาวิธีที่จะสร้างไรแดงขึ้น

เลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ คุณภาพดีๆส่งต่อถึงผู้บริโภค
288
วิธีเลี้ยงเป็ดไข่ ให้ไข่ดก ไข่ใหญ่ ได้คุณภาพ
326
เลี้ยงเป็ดขายไข่ ความสุขเรียบง่ายที่บ้านเรา
269
พื้นที่ว่างบนคันนา เพิ่มมูลค่าได้ ไม่มีจน
337
สมโภชน์ ทับเจริญ ปลูกข้าวมากคุณค่า จากนากลางกรุง
248
วิธีเตรียมแปลงปลูก ให้ได้ผักที่มีคุณภาพ
328
ใช้ชีวิตหลังเกษียณ สร้างความสุขด้วยเกษตร
387
เทคนิคการวางระบบบำบัดน้ำในกระชังปลาแรด
237
เลี้ยงปลาด้วยความภูมิใจ ปลาแรดอุทัยธานี
615
เทคนิคการต่อหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก
271
ลำพอง ภู่วงษ์ ชาวนาผู้ปลูกข้าวให้ชาวนา
240
ทำหัวเชื้อบีทีไล่หนอน กำจัดหนอน ในนาข้าว
924
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 82

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×