คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 21 กุมภาพันธ์ 2560

แม้ว่าอาชีพทำนาจะเป็นอาชีพหลักของคนไทยก็ตาม แต่วิธีการจัดการระบบการทำนาที่มั่นคง ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับชาวนาไทยอยู่ เพราะคนไทยใช้การทำเกษตรแบบเดิม ๆ ทำตามบรรพบุรุษ จนทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางธรรมชาติ และขาดทุนจากการทำนา ดั้งนั้นการทำนาแบบลดความเสี่ยง ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำแล้วรอด จนเป็นที่มาของ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ลดความเสี่ยงจากการทำนา ตามรอยพ่อ

วิธีง่ายๆ ในการดักจับแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนเมล่อน
48
ทำเกษตรแบบเข้าใจ พาเมล่อนไทยไปตลาดโลก
49
เลี้ยงกบแบบเข้าใจ สร้างรายได้มั่นคง
196
การเพาะพันธู์ข้าวแห่งทุ่งนครชัยศรี
50
ข้าวนครชัยศรี ข้าวดีที่ต้องอนุรักษ์
69
เคล็ดลับในการเลือกกบ มาทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
85
วิธีหมักหญ้าเนเปียร์ใช้เป็นอาหารวัวในช่วงฤดูแล้ง
339
วิธีทำอาหารปลานิลสูตรเร่งการเจริญเติบโตและลดต้นทุน
333
คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
237
คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
500
คุณอายุ จือปา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
411
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2559
76
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 64

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×