คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 18 มกราคม 2560

รักบ้านเกิดขอแนะนำ คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เกษตรกรผู้ได้รับรางวัล "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2559" จากจังหวัดเชียงราย โดยทำการเกษตรแบบครบวงจร ปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า ‘ไร่รื่นรมย์’ ใช้นวัตกรรมพลังงานทางเลือก จัดสรรพื้นที่และแปลงปลูกอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
76
อายุ จือปา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2559
53
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2559
34
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
35
ถวิล สุริยะ มานะอดทนสร้างตนให้เป็นต้นแบบนาอินทรีย์
147
เลี้ยงเป็ดด้วยมันหมักยีสต์ ลดต้นทุนได้ เป็ดโตไวดี
230
ขวดให้น้ำกิ่งตอน ตัวช่วยช่วงหน้าแล้ง
208
เลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง เพื่อผลิตปุ๋ยคุณภาพ
529
ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
661
หยอด แยก คัด 3 ขั้นตอนเพาะกล้า แบบมืออาชีพ
158
ปลูกมันหอมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ รายได้งาม
281
สมุนไพรใบหมี่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
379
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 64

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×