ปฏิทินเกษตร
อบรม-สัมมนา

ปั้นแบรนด์สินค้าเกษตรให้ปัง!

วันที่จัดงาน :  9 กันยายน 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : ห้อง Phoenix 3 IMPACT Exhibition Center จังหวัดนนทบุรี

ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เดือนสิงหาคม 2560

วันที่จัดงาน :  11 สิงหาคม - 13 สิงหาคม 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ก.ค. 60"

วันที่จัดงาน :  15 กรกฎาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

AgTech Innovation Startup โอกาสและความท้าทายของนักรบธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรรุ่นใหม่

วันที่จัดงาน :  9 กรกฎาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เดือนมิถุนายน 2560

วันที่จัดงาน :  9 มิถุนายน - 11 มิถุนายน 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรอบรมในงานมหกรรมสืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย

วันที่จัดงาน :  2 มิถุนายน - 4 มิถุนายน 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เดือนพฤษภาคม 2560

วันที่จัดงาน :  12 พฤษภาคม - 14 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ น้ำคลอโรฟิลล์ จากใบข้าว เม.ย. 60

วันที่จัดงาน :  22 เมษายน 2560 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ การปลูกข้าววิถีคนเมือง มี.ค. 60

วันที่จัดงาน :  26 มีนาคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปลูกไม้ผล แบบมืออาชีพ

วันที่จัดงาน :  26 มีนาคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×