ปฏิทินเกษตร
อบรม-สัมมนา

ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เดือนมิถุนายน 2560

วันที่จัดงาน :  9 มิถุนายน - 11 มิถุนายน 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรอบรมในงานมหกรรมสืบทอดพระราชปณิธาน ด้วยพลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย

วันที่จัดงาน :  2 มิถุนายน - 4 มิถุนายน 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เดือนพฤษภาคม 2560

วันที่จัดงาน :  12 พฤษภาคม - 14 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ น้ำคลอโรฟิลล์ จากใบข้าว เม.ย. 60

วันที่จัดงาน :  22 เมษายน 2560 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ การปลูกข้าววิถีคนเมือง มี.ค. 60

วันที่จัดงาน :  26 มีนาคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปลูกไม้ผล แบบมืออาชีพ

วันที่จัดงาน :  26 มีนาคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ การทำน้ำหมักบำรุงพืชสูตรต่างๆ มี.ค. 60

วันที่จัดงาน :  25 มีนาคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

เสวนาเกษตรสัญจร…นครปฐม-กาญจนบุรี

วันที่จัดงาน :  18 มีนาคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เที่ยวสวนพืชทำเงิน ฝรั่ง-ชมพู่ –มะพร้าว-มะนาว กับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ

วันที่จัดงาน :  4 มีนาคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : สวนเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร

ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ขนาดเล็ก ก.พ. 60

วันที่จัดงาน :  19 กุมภาพันธ์ 2560 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×