ปฏิทินเกษตร
อบรม-สัมมนา

 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 54

วันที่จัดงาน :  12 ธันวาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ปฏิบัติงานโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

 การสาธิตวิชาชีพ

วันที่จัดงาน :  4 ธันวาคม - 10 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 เรียนรู้วิชาแผ่นดิน ถ่ายทอดความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่จัดงาน :  2 ธันวาคม - 5 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

สัมมนา ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน

วันที่จัดงาน :  25 พฤศจิกายน 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เทคนิคการขยายพันธุ์พืชอบบมืออาชีพ

วันที่จัดงาน :  25 พฤศจิกายน 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่จัดงาน :  10 พฤศจิกายน - 12 พฤศจิกายน 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

 เสวนาวิชาการเรื่องมะเขือเทศเชอร์รี่

วันที่จัดงาน :  4 พฤศจิกายน 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม) จังหวัดนครปฐม

 หลักสูตรอบรม อาสาสร้างสรรค์ สืบสานเกษตรไทย

วันที่จัดงาน :  4 พฤศจิกายน - 5 พฤศจิกายน 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรอบรม การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เบื้องต้น รุ่นที่ 15

วันที่จัดงาน :  10 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2560
สถานที่จัดงาน : เชียงดาวฮัทรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

การปลูก ดูแล และตอนกิ่ง มะเดื่อฝรั่ง

วันที่จัดงาน :  7 ตุลาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ(สวนแสนปาล์ม) จังหวัดนครปฐม
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×