ปฏิทินเกษตร
อบรม-สัมมนา

อบรมหลักสูตร การท่องเที่ยววิถีเกษตร

วันที่จัดงาน :  27 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี

 อบรมฟรีการทำเชื้อเห็ดและการทำก้อนเห็ดในถุงพลาสติก

วันที่จัดงาน :  27 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ก.พ. 61

วันที่จัดงาน :  9 กุมภาพันธ์ - 11 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

วันที่จัดงาน :  19 มกราคม - 21 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

สวทช. เชิญสัมมนาฟรี การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล

วันที่จัดงาน :  17 มกราคม 2561 - 0
สถานที่จัดงาน : ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 สัมมนาฟรี ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยการออกแบบวิศวกรรม

วันที่จัดงาน :  19 ธันวาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การทำไอศกรีมจากผลผลิตการเกษตร

วันที่จัดงาน :  17 ธันวาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

การปลูกผักกางมุ้ง

วันที่จัดงาน :  16 ธันวาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 54

วันที่จัดงาน :  12 ธันวาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ปฏิบัติงานโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

 การสาธิตวิชาชีพ

วันที่จัดงาน :  4 ธันวาคม - 10 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×