ปฏิทินเกษตร
เทศกาล-งานแฟร์

มติชนจัดใหญ่เกษตรมหัศจรรย์ ไฮไลต์ทุเรียนหายาก-เกษตรยุคดิจิทัล

วันที่จัดงาน :  24 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

19 – 27 พฤษภาคม 2561 เชิญเที่ยวงาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ 2561

วันที่จัดงาน :  19 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 งาน PARADISE OF BIRD

วันที่จัดงาน :  18 พฤษภาคม - 20 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อ.ต.ก. ล่องใต้ จัดใหญ่งานสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่จัดงาน :  16 พฤษภาคม - 20 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เตรียมงานวันเกษตรกร ปี 2561 ตอน...ศพก.พิษณุโลก ก้าวไกล 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวหน้า

วันที่จัดงาน :  10 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลกินกุ้งก้ามกรามและเกษตรแฟร์กำแพงเพชร เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

วันที่จัดงาน :  4 พฤษภาคม - 13 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดสตูล เตรียมจัดงาน Satun Halal street festival 2018 มหกรรมอาหารฮาลาลยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน

วันที่จัดงาน :  2 พฤษภาคม - 5 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เทศกาลสับปะรดดีทั่วไทย มาที่เดียวซื้อได้ทุกสายพันธุ์

วันที่จัดงาน :  1 พฤษภาคม - 10 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ตลาด อ.ต.ก. จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ชวนช้อป มหกรรมข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และ OTOP

วันที่จัดงาน :  27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2560/61 นาปรัง

วันที่จัดงาน :  18 เมษายน - 20 เมษายน 2561
สถานที่จัดงาน : สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด จังหวัดสระบุรี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×