ปฏิทินเกษตร
เทศกาล-งานแฟร์

งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่จัดงาน : 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562
สถานที่จัดงาน : กรมปศุสัตว์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

งานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์

วันที่จัดงาน : 17 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

งานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุม

วันที่จัดงาน : 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2562
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 47

วันที่จัดงาน : 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2562
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Coconut Market สวรรค์ของคนรักมะพร้าว

วันที่จัดงาน : 20 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562
สถานที่จัดงาน : เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อบรม-สัมมนา

 depa เปิดรับชุมชนไอเดียดี

วันที่จัดงาน : 14 มิถุนายน 2562 - 0
สถานที่จัดงาน : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ก.พ. 62

วันที่จัดงาน : 22 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

การปลูกผักแบบยกแคร่

วันที่จัดงาน : 16 กุมภาพันธ์ 2562 - 0
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

 ตลาดนัดอาชีพอิ่มเกษตร

วันที่จัดงาน : 9 กุมภาพันธ์ 2562 - 0
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง

วันที่จัดงาน : 2 กุมภาพันธ์ - 3 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดงาน : สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียตริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×