ปฏิทินเกษตร
เทศกาล-งานแฟร์

KORAT CAT EXPO 2018

วันที่จัดงาน : 27 มกราคม - 28 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครราชสีมา

ททท.มั่นใจงานวันเกษตรอีสานดึงนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นเพิ่ม คาดเงินสะพัดตลอดงานกว่า500ล้านบ.

วันที่จัดงาน : 26 มกราคม - 4 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่จัดงาน : 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกวด โค-กระบือ แข่งขัน ลาบขม ต้มแซบ เมืองสารคามฯ

วันที่จัดงาน : 24 มกราคม 2561 - 0
สถานที่จัดงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ด้านข้างศาลาใหม่) จังหวัดมหาสารคาม

งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14

วันที่จัดงาน : 1 มกราคม - 31 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : สวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
อบรม-สัมมนา

การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

วันที่จัดงาน : 19 มกราคม - 21 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

สวทช. เชิญสัมมนาฟรี การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล

วันที่จัดงาน : 17 มกราคม 2561 - 0
สถานที่จัดงาน : ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 สัมมนาฟรี ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยการออกแบบวิศวกรรม

วันที่จัดงาน : 19 ธันวาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การทำไอศกรีมจากผลผลิตการเกษตร

วันที่จัดงาน : 17 ธันวาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

การปลูกผักกางมุ้ง

วันที่จัดงาน : 16 ธันวาคม 2560 - 0
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×