น้อมนำคำพ่อสอน กับกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตร หลักสูตรการปลูกผักอินทรีย์แบบคนเมือง
วันที่ 30 ตุลาคม 2559 -
วันที่จัดงาน : 30 ตุลาคม 2559 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

น้อมนำคำพ่อสอน สืบสานปณิธานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "หลักสูตรการปลูกผักอินทรีย์แบบคนเมือง" วิถีชีวิตเรียบง่ายตามรอยพ่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 พิเศษนำชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในอาคาร 2 พิพิธภัณฑ์ฯ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 ตุลาคม 2559
380

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านที่ส่งแบบสมัครมาแล้วและแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้ท่านได้ทราบ

สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"น้อมนำคำพ่อสอน กับกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้เกษตร หลักสูตรการปลูกผักอินทรีย์แบบคนเมือง". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.wisdomking.or.th