JUNGLE THE ADVENTURE
วันที่ 18 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2559
วันที่จัดงาน : 18 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2559
สถานที่จัดงาน : The Walk เกษตรนวมินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ต่อยอดความสุขให้ทุกท่าน กับเหล่าสัตว์แปลกนานาชนิด ที่หาดูได้ยาก ในงาน “JUNGLE THE ADVENTURE” 18 - 27 ต.ค.นี้ ที่ The Walk เกษตรนวมินทร์

13 ตุลาคม 2559
329

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"JUNGLE THE ADVENTURE". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : thewalkshoppingcenter