มหกรรมตลาดนัดเกษตรกร
วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเที่ยวชิมช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพดี ในงาน "ตลาดเกษตรกร นวัตกรรมตลาดเพื่อผู้บริโภค" ติดอาวุธทางปัญญาเสริมองค์ความรู้ด้าน "การจัดการ" และ "การตลาด" สู่เกษตรกร คัดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพรีเมี่ยมโชว์

24 มิถุนายน 2559
320

วันเวลา-สถานที่ : ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

กิจกรรมภายในงาน : มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร ที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพผ่านการรับรองระบบต่างๆ เช่น GAP, GMP, อย. ภายใต้สโลแกน "เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย" โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบตลาดเกษตรกรใน 26 จังหวัด เพื่อพัฒนาและผลักดันช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพให้เชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดที่สูงขึ้น และได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา คือ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่องการตลาดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสามารถด้านการตลาดนำการผลิต และถ่ายทอดสู่เกษตรกร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมของผู้ผลิตที่ต้องผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร จึงได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมตลาดเกษตรกร" อีกด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์