ดีสะหงาดตลาดเกษตรกร
วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559
วันที่จัดงาน : 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด

จังหวัดตราดขอเชิญเที่ยวงาน "ดีสะหงาด ตลาดเกษตรกร" จังหวัดตราด
ชม การจัดสวนผักปลอดภัย, การปลูกพืชด้วยระบบไซฟอน, การสอนอาชีพ และของดีแต่ละอำเภอในจังหวัดตราด
ชิม อาหารอร่อยจากหลายภาค
ช๊อป สินค้าเกษตรคุณภาพ จากตลาดเกษตรกรทั้ง 16 จังหวัด ไม้ดอก ไม้ประดับ และสินค้า otop
แช๊ะ แปลงสาธิตการปลูกผักในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ, แปลงผักหนีน้ำ, โรงเรือนเพาะเห็ด และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
แล้วพบกันในวันที่ 28 กย. - 2 ตค. 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
อย่าพลาด "ดีสะหงาด ตลาดเกษตรกร" จังหวัดตราด

23 กันยายน 2559
382

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดีสะหงาดตลาดเกษตรกร". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/farmermarkettrat/