เสาร์ - อาทิตย์ สุขสันต์ ครอบครัววิถีเกษตรไทย การทำเฟรนด์ฟรายกล้วย ก.ย.59
วันที่ 10 กันยายน - 11 กันยายน 2559
วันที่จัดงาน : 10 กันยายน - 11 กันยายน 2559
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมเสาร์ อาทิตย์ สุขสันต์ ครอบครัววิถีเกษตรไทย กับหลักสูตร"การทำเฟรนด์ฟรายกล้วย" ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน กับวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 หลักสูตร 1 วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

06 กันยายน 2559
189

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านที่ส่งแบบสมัครมาแล้วและแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้ท่านได้ทราบ

สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เสาร์ - อาทิตย์ สุขสันต์ ครอบครัววิถีเกษตรไทย การทำเฟรนด์ฟรายกล้วย ก.ย.59". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)