โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ รุ่นที่ 9
วันที่ 13 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2559
วันที่จัดงาน : 13 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ รุ่นที่ 9 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2559

05 กันยายน 2559
928

ติต่อสอบถามได้ที่
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
โทรศัพท์ 034-997100, 081-9428013
http://www.kpsbeef.org
e-mail : kpsbeef@hotmail.com
Line ID : 0819428013

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ รุ่นที่ 9". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.kpsbeef.org/news/590801Beeftrainning9.jpg