กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัดงาน ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9
วันที่ 3 กันยายน - 11 กันยายน 2559
วันที่จัดงาน : 3 กันยายน - 11 กันยายน 2559
สถานที่จัดงาน : กรมชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้" ครั้งที่ 9 โดยรวบรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรคุณภาพที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด "ของดีจากชายแดนใต้ สร้างรายได้ให้ มั่นคง สร้างชุมชนให้ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน นี้ ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

31 สิงหาคม 2559
276

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้" ครั้งที่ 9 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้บรรจุอยู่ในแผนดำเนินการตามภารกิจหลักของทุกหน่วยงานในสังกัดอย่างเท่าเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษ กระทรวงเกษตรฯ จึงกำหนดไว้ 2 โครงการ คือ โครงการตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (Flagship Project) และโครงการหลักตามกลุ่มภารกิจ ซึ่งทั้งสองโครงการ ล้วนมีบทบาทในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง ตลอดจนการแปรรูปสินค้าเกษตรต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน และพัฒนาที่ดินให้เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล SME

จากนั้น นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงเพิ่มเติมว่า การจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้" เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรู้ถึงความห่วงใย และความจริงใจของรัฐบาลในการเข้าไปดูแล และแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคอื่นได้มีโอกาสช่วยสนับสนุนสินค้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 นี้ ประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้จัดเตรียมร้านค้าไว้ จำนวน 80 ร้านค้า โดยจัดร้านค้าตามประเภทสินค้าออกเป็น 4 กลุ่ม (โซน)

กลุ่มผลไม้ ได้แก่ ลองกอง สะตอ ลังแข สละอินโด ส้มโอบูโก ส้มโชกุน เป็นต้น
กลุ่มอาหารปรุงสุก ได้แก่ ข้าวมันไก่เบตง ข้าวยำสมุนไพร กะปิเทพา ข้าวคลุกกะปิ หมี่กรอบกุ้งแห้ง ยำสาหร่าย กล้วยหินต้ม/ปิ้ง/ฉาบ โรตี ชาชัก แกงมัสมัน ไก่ฆอและ แกงไตปลา/ขนมจีน เป็นต้น

กลุ่มอาหารแปรรูป ได้แก่ หนังปลากะพงทอดกรอบ ซาลาเปา/ขนมจีบ ขนมพื้นเมือง น้ำพริกต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากส้มแขก,ลูกหยี น้ำบูดู ผลิตภัณฑ์จากรังนก ลูกตาลสด หมี่เบตง โรตีกรอบ ข้าวเกรียบปลา ผลิตภัณฑ์จากแพะ ปลาแห้ง ปลาหมึกแห้ง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น

กลุ่มเสื้อผ้า เครื่องประดับและหัตถกรรม ได้แก่ เครื่องหนัง เครื่องใช้และหัตถกรรมกระเป๋าจากตาล เสื้อผ้าบาติก/ปาเต๊ะ ผ้าเส้นใยธรรมชาติ สบู่นมแพะ และเครื่องประดับมุก เป็นต้น

นอกจากจะมีการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้แล้ว ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำลองแปลงเกษตรของนายนิวัฒน์ เนตรทองคำ เกษตรกรต้นแบบ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมปลูกพืชแซมสวนยางพารา 13 ไร่ และนิทรรศการผักผลไม้ท้องถิ่น ทั้งทุเรียน ลองกอง มังคุด ส้มโชกุน จำปาดะ ฯลฯ รวมทั้งมีกิจกรรมพิเศษ ทั้งการสาธิตและฝึกอาชีพ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ ที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจในทุกวันด้วย

"ผู้เข้าชมงานสามารถเข้ารับการฝึกอาชีพและชมการสาธิตได้ฟรีทุกวัน มีหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น การทำอาหารแปรรูปจากข้าว การทำข้าวคลุกกะปิเทพา การทำข้าวต้มใบกะพ้อ การทำผ้าบาติก และอื่นๆ อีกมากมายในทุกวัน ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ซึ่งกิจกรรมการสาธิตและฝึกอาชีพทั้งหมด หน่วยงานต่างๆจากกระทรวงเกษตรฯ จะฝึกอบรมให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมและมาร่วมให้กำลังใจแก่พี่น้องใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ในงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน นี้ รวมระยะเวลา 9 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี" ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้" ครั้งที่ 9 ". ไทยโพสต์.: (31-08-2559).
สืบค้นเมื่อ 31-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com/s/prg/2498917