หลักสูตรอบรม ในงานมหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง
วันที่ 3 กันยายน 2559 -
วันที่จัดงาน : 3 กันยายน 2559 -
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง จัดถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตร วิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้งวัน ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

31 สิงหาคม 2559
176