เชิญผู้ที่สนใจ อบรมหลักสูตร ผสมเทียมโค รุ่นที่ 12
วันที่ 27 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 27 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงเสน จังหวัดนครปฐม

สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงเสน จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผสมเทียมโค" รุ่นที่ 12
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559
พร้อมที่พัก อาหาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น

13 มิถุนายน 2559
306

สนใจติดต่อ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
11 ม. 4 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-997100
มือถือ : 081-9428013
http://www.kpsbeef.org/
E-mail : kpsbeef@hotmail.com

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน. "เชิญผู้ที่สนใจ อบรมหลักสูตร ผสมเทียมโค รุ่นที่ 12". 13-05-2559 (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน