มหกรรมประกวดไก่แม่ฮ่องสอนในงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ครัั้งที่ 2
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
วันที่จัดงาน : 18 พฤศจิกายน 2562
สถานที่จัดงาน : สนามบินเก่า อ.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พบมหกรรมประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ในงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พ.ย.62 ณ สนามบินเก่า อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

07 พฤศจิกายน 2562
294

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.dld.go.th