งานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
วันที่ 17 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม 2562
วันที่จัดงาน : 17 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญเที่ยวงาน "มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

24 เมษายน 2562
242แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.dld.go.th