งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562
วันที่จัดงาน : 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562
สถานที่จัดงาน : กรมปศุสัตว์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 THAILAND LIVESTOCK EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

24 เมษายน 2562
836แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.dld.go.th