1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ก.พ. 62
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่จัดงาน : 22 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

13 กุมภาพันธ์ 2562
875

รายละเอียดกิจกรรม >>คลิก<<

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.wisdomking.or.th/news/949