สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 3 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่จัดงาน : 2 กุมภาพันธ์ - 3 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดงาน : สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียตริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เชิญชวนคนไทยทุกคนต้อนรับเดือนแห่งความรักและร่วมกันสานต่อปรัชญาความพอเพียงในงาน สานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

30 มกราคม 2562
61

ตารางอบรมวิชาของแผ่นดิน 2-3 ก.พ. 2562
มาร่วมกันสานรัก สานศาสตร์ ปรัชญาพอเพียง กับการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฎิบัติการฟรี


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.wisdomking.or.th