มข.จัดงานเกษตรภาคอีสานยิ่งใหญ่ เดินหน้าดันเกษตรกรสู่การเกษตรยุคใหม่4.0
วันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่จัดงาน : 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดงาน : บริเวณอุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-มข.จัดงานเกษตร ปี 62ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ย้ำส่งเสริมเกษตรกร ยกระดับเกษตรยุคใหม่สู่เกษตร 4.0 เกษตรก้าวหน้าก้าวไกล หวังเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเกษตรกรให้เข้มแข็ง ด้าน ททท.สำนักงานขอนแก่นร่วมสนับสนุนการจัดงานเต็มที่

22 มกราคม 2562
311

รศ. ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข)เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.- 3 ก.พ.2562 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสานครั้งที่ 29 ขึ้น ณ บริเวณอุทยานเกษตร โดยได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆให้มาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ และจำหน่ายสินค้า ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากการรายงานผลการประเมินการจัดงานในปี 2561 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน 583,047 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า642 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าว มีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานได้เป็นอย่างดียิ่ง


รศ. ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข)

สำหรับกิจกรรมภายในวันเกษตรภาคอีสานในปี 2562 นี้มีหลากหลายล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศา นุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย “การตลาดนำการผลิต” เรื่องการเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะเชื่อมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิตข้าวครบวงจร ฯลฯ

“เราต้องการกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิการจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์”


นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานขอนแก่น

ด้านนางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานขอนแก่น ในฐานะองค์กรร่วมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานฯกล่าวเสริมว่า ตลอดระยะเวลา 10 วันของงานเกษตรภาคอีสาน ผู้มาร่วมงานจะได้พบกับการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านการเกษตร การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ มีวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ความก้าวหน้าทางการเกษตรฯยุคใหม่

เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวทีนี้ในการเรียนรู้แล้วก็ได้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันด้วย

นอกจากนี้การสนับสนุนซื้อสินค้าการจับจ่ายใช้สอยภายในงานยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆที่มาออกร้าน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายตามนโยบายของภาครัฐ ที่จะลดความเหลื่อมล้ำของทุกภาคส่วน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://mgronline.com