งานนวัตพรรณพฤกษ์สยาม 2562
วันที่ 12 มกราคม - 13 มกราคม 2562
วันที่จัดงาน : 12 มกราคม - 13 มกราคม 2562
สถานที่จัดงาน : เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมพันธ์ไม้ประดับของไทย "ในงานนวัตพรรณพฤกษ์สยาม 2562" ครั้งที่ 2
วันที่ 12-13 มกราคม 2562 - ที่เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา @บางนาฮอล (ชั้นใต้ดิน เซนทรัลบางนา) จัดโดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
ในงานมีการออกร้านจำหน่ายไม้ประดับ สนุกกับกิจกรรมมหัศจรรย์ใบไม้พิมพ์ลาย การจัดสวนถาดสำหรับเด็ก การแสดงและการประกวดพันธ์ไม้ที่พัฒนา หรือค้นพบ หรือคัดเลือกในประเทศไทย

04 มกราคม 2562
556

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/events/269577593707594/