ตลาดนัดอาชีพอิ่มเกษตร
วันที่ 6 ตุลาคม 2561
วันที่จัดงาน : 6 ตุลาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ม.เกษตร จังหวัดนครปฐม

พลาดไม่ได้!!

"ตลาดนัดอาชีพอิ่มเกษตร"

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

19 กันยายน 2561
622

พบกับกิจกรรม

- การอบรมวิชาชีพเพิ่มรายได้ (ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน)

- การสาธิตวิชาชีพ เรื่อง “ปังโรลทูน่า" เวลา 12.00 น. (ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน)

- จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารเพื่อสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โทร. 064-1020792

เฟซบุ๊คแฟนเพจ : ตลาดนัดอิ่มเกษตร

fb.me/imm.kaset.market

โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/imm.kaset.market