งาน Organic and Natural Expo 2016
วันที่ 28 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 28 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงาน Organic and Natural Expo 2016 เพื่อผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างการรับรู้และความเข้าใจในตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งขับเคลื่อนสินค้าอินทรีย์ไทยสู่เวทีการค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน

28 กรกฏาคม 2559
200

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจัดสัมมนาวิชาการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ (Organic Symposium) ภายในงาน Organic and Natural Expo 2016 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ในงานนี้นอกจากจะเป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รวบรวมผู้ประกอบการด้านสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติกว่า 300 คูหาแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาด้านเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์ระดับโลก

- ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ยุทธศาสตร์
การตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย" โดย นางชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

- ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "วิถีชีวิตอินทรีย์กับโลกยุคใหม่" โดย มร.อังเดร ลิว (Mr.Andre Leu) ประธานสมาพันธ์สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โลก (IFOAM)

- ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “โอกาสสู่การเป็นที่หนึ่งของเกษตรอินทรีย์ไทยในอาเซียน” โดย มร.มาร์คัส รีสส์ (Mr.Markus Reetz) Executive Director of Nurnberg Messe GmbH

- ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ความต้องการสินค้าอินทรีย์ในตลาดโลก" โดย มร.จิราเนค โอทากา Mr.Jiranek Otakar, CEO of Country Life

- เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "Organic Society สังคมอินทรีย์ ชีวิตดีที่ยั่งยืน" โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง 5 ท่านด้วยกัน คือ น.ส.วิบูลย์รักษ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน, นายพีรโชติ จรัญวงศ์ ประธานสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย, นางสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ ผู้บริหารจาก Lemon Farm, นายธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข จากมีวนา กาแฟรักษ์ป่า และนายอรุษ นวราช จากสามพรานโมเดล

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
- http://konkao.net/read.php?id=18784
- http://organicnaturalexpo.com/symposium.php