งาน ฟอร์ม ฟาร์ม ทู เทเบิล (From Farm to Table)
วันที่ 18 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2561
วันที่จัดงาน : 18 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม 2561
สถานที่จัดงาน : อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ประกอบธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีนคุณภาพ ควบคู่กับเครื่องมือทางการแพทย์ การศึกษาด้านพันธุกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคและเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้ร่วมกับอาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมงาน ฟอร์ม ฟาร์ม ทู เทเบิล (From Farm to Table) ที่เปิดโอกาสให้ท่านเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพด้านอาหารแปรรูป เนื้อสัตว์ ไข่ และนม ที่คัดสรรแล้ว จากผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์โดยตรง ในวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์

12 กรกฏาคม 2561
73


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.ryt9.com/s/prg/2854225