จ.สุราษฎร์ธานี แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคมนี้
วันที่ 12 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2561
วันที่จัดงาน : 12 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2561
สถานที่จัดงาน : บริเวณริมคลองฉลาง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงาน "เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคมนี้

04 กรกฏาคม 2561
60

วันนี้ (3 ก.ค. 61) ที่ห้องขุนทะเล โรงแรมสยามธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561” โดยเทศบาลเมืองนาสาร ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณริมคลองฉลาง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะเงาะโรงเรียนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ เป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจของเมืองนาสาร และเป็นสินค้าที่ได้รับประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเชิญชวนประชาชนทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศได้มาเที่ยวชม “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561” เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณริมคลองฉลาง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://thainews.prd.go.th