หลักสูตรอบรมมหกรรมกษัตริย์ เกษตร
วันที่ 6 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2561
วันที่จัดงาน : 6 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2561
สถานที่จัดงาน : สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียตริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญเที่ยวงานมหกรรมสนองพระราชปณิธาน กษัตริย์เกษตร วันที่ 6-7-8 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. เรียนรู้เรื่องวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ 30 หลักสูตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โทรศัพท์ 02-529-2212-13 094-649-2333,087-359-7171 www.wisdomking.or.th LineID @wisdomkingfan

03 กรกฏาคม 2561
115


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.wisdomking.or.th/