19 – 27 พฤษภาคม 2561 เชิญเที่ยวงาน วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ 2561
วันที่ 19 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2561
วันที่จัดงาน : 19 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ในระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2561 ที่ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จะจัดให้มีงาน “ วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ ประจำปี 2561” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลผลไม้ ประจำปี 2561 สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มช่องทางการตลาด กระจายผลผลิต โชว์สินค้าของดีเมืองจันท์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

07 พฤษภาคม 2561
320

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชดำริฯ รัชกาลที่ 9 นิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี การประดับตกแต่งประติมากรรมผลไม้ มุมถ่ายภาพที่ระลึกสวยงาม การประกวดผลไม้ มหกรรมสินค้าของดีเมืองจันท์ ตลาดผลไม้ประชารัฐ นิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ออแกนิคอินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าอุปโภค บริโภค ชิมฟรี!!! ผลไม้หลากหลายวันละ 2 รอบ คือ รอบ 12.00 น.- 13.30 น. และ 18.00 น. – 19.30 น.ชมการประกวดธิดาชาวสวน ประกวดร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของเด็กเยาวชน และนักศึกษาและกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย


สถานที่จอดรถกว้างขวางริมถนนสุขุมวิทนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี สวนผลไม้ที่เปิดให้เที่ยวชมสวนในช่วงเทศกาล การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จรัล บรรยงคเสนา
ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://thainews.prd.go.th