ตลาดนัดอิ่มเกษตร
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
วันที่จัดงาน : 5 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

"ตลาดนัดอิ่มเกษตร"
ตลาดนัดเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

24 เมษายน 2561
154

พบกับกิจกรรม

- การอบรมวิชาชีพเพิ่มรายได้ (ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน)

- การสาธิตวิชาชีพเบเกอรี่ เรื่อง “เค้กโรลนมสด" เวลา 12.00 น. (ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน)

- จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารเพื่อสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 064-1020792
เฟซบุ๊คแฟนเพจ : ตลาดนัดอิ่มเกษตร
fb.me/imm.kaset.market
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/imm.kaset.market