พาณิชย์-สกว. จัดงานสุดยอดนวัตกรรมด้านการเกษตแห่งปี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่จัดงาน : 26 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดงาน “Agri-Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งที่เป็นสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภค ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

20 กุมภาพันธ์ 2561
140

ภายในงานพบกับบูธแสดงผลงานสุดยอดงานวิจัยนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย กว่า 100 ผลงาน และร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับกรอบการทำงานของกรมการค้าต่างประเทศ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ระหว่าง กรมการค้าต่างประเทศ และ สกว. พร้อมการเสวนา “ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมโลก 2018” และ “งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง: ความฝันสู่ความจริง” โดยนักธุรกิจระดับแถวหน้าของไทย

ผู้ประกอบการ SMEs Startup นักลงทุน นักวิจัย ผู้สนใจด้านธุรกิจนวัตกรรม ต้องห้ามพลาด !! ลงทะเบียนฟรีที่ http://www.bangkokwebsolution.com/agritech2018 ภายในวันที่ 22 ก.พ. 2561 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้เข้าร่วมงานรับของที่ระลึก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://mgronline.com