งานวันรักษ์กล้วยไม้เมืองตราดครั้งที่ 5
วันที่ 1 มีนาคม - 5 มีนาคม 2561
วันที่จัดงาน : 1 มีนาคม - 5 มีนาคม 2561
สถานที่จัดงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง จังหวัดตราด

อบต.เขาสมิง ร่วมวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย บ้านวังตัก กำหนดจัดงาน “วันรักษ์กล้วยไม้เมืองตราด ครั้งที่ 5” วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2561

07 กุมภาพันธ์ 2561
422

นายปราโมทย์ ดุละลัมพะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง เปิดเผยว่า องค์การบริการส่วนตำบลเขาสมิง ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย บ้านวังตัก ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง กำหนดจัดงาน “วันรักษ์กล้วยไม้เมืองตราด ครั้งที่ 5” ขึ้นบริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ในระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้พื้นเมืองตราดเพื่อการอนุรักษ์ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดอาชีพแก่ชุมชน เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย บ้านวังตัก มีความเข้มแข็งในการดำเนินการอนุรักษ์กล้วยไม้ นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพรรณพืชท้องถิ่นอีกด้วย สำหรับการจัดงานนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประกวดและแสดงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายพันธุ์กล้วยไม้ และวัสดุทางการเกษตร จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมชมงานดังกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://thainews.prd.go.th