เชิญร่วมงาน มหกรรมประกวดสัตว์ปีกต้อนรับตรุษจีน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่จัดงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี

เชิญร่วมงาน มหกรรมประกวดสัตว์ปีกต้อนรับตรุษจีน ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

06 กุมภาพันธ์ 2561
120


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.dld.go.th