งานเกษตรอีสานใต้
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่จัดงาน : 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

พบกับสุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0 วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี

30 มกราคม 2561
151

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.dld.go.th