1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ก.พ. 61
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 11 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่จัดงาน : 9 กุมภาพันธ์ - 11 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ชมรมเกษตรสรรพสิ่งและบริษัทเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จำกัด (อาจารย์อดิศร พวงชมภู อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร ภูมิปัญญาไทย นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท” ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

24 มกราคม 2561
194

สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<

รายละเอียดกิจกรรม>>คลิก<<

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.wisdomking.or.th