อบรมฟรีการทำเชื้อเห็ดและการทำก้อนเห็ดในถุงพลาสติก
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่จัดงาน : 27 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อบรมฟรีการทำเชื้อเห็ดและการทำก้อนเห็ดในถุงพลาสติก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2561

24 มกราคม 2561
565

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ติดต่อโดยตรงที่ นางสาวสุปราณี บุญโนนเต้
โทรศัพท์: 094-691-8784

-รุ่นที่ 1 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ( 4 วัน)
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธุ์
และ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561

-รุ่นที่ 2 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ( 4 วัน)
ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561

-รุ่นที่ 3 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ( 4 วัน)
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561

รับสมัครรุ่นละ 30 ท่าน
-----------------
สถานที่อบรม
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
(อบรมตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น.)