งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่จัดงาน : 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เชิญเที่ยวงานวันเกษตรแหงชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0" วันที่ 26 มกราคม-3กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์

17 มกราคม 2561
357