ประกวด โค-กระบือ แข่งขัน ลาบขม ต้มแซบ เมืองสารคามฯ
วันที่ 24 มกราคม 2561
วันที่จัดงาน : 24 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ด้านข้างศาลาใหม่) จังหวัดมหาสารคาม

พลาดไม่ได้งานประกวด ประกวด โค-กระบือ แข่งขัน ลาบขม ต้มแซบ เมืองสารคามฯ วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ด้านข้างศาลาใหม่) จ.มหาสารคาม

11 มกราคม 2561
256

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.dld.go.th