งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14
วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2561
วันที่จัดงาน : 1 มกราคม - 31 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : สวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หนาวนี้ที่เชียงราย เจอกันที่งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่14
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

และกิจกรรมดนตรีในสวน พบกับศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2561

04 มกราคม 2561
309

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://th-th.facebook.com/tourism.cri/