สุพรรณบุรีเกษตรแฟร์2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
วันที่จัดงาน : 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : หน้าศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอเชิญเที่ยวงาน "สุพรรณบุรีเกษตรแฟร์2561" งานแสดงสินค้าทางการเกษตร สินค้าOTOP พันธุ์ไม้ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ
วันที่จัดงาน: 29 ธ.ค. 2560 ถึง 2 ม.ค. 2561 เวลา: 8.00-22.00 น. สถานที่จัดงาน: หน้าศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อ.อู่ทอง (ตลาดสีเขียวฯ)

20 ธันวาคม 2560
965

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://th-th.facebook.com/greenmarketsuphanburi/