เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561
วันที่จัดงาน : 8 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : ตลาด อ.ต.ก. จังหวัดกรุงเทพมหานคร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัด “เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 ณ ตลาด อ.ต.ก.(ทิศตะวันตก) จตุจักร กรุงเทพฯ

ภายในงาน มีการจำหน่ายผลไม้ไทย ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าคุณภาพจากเกษตรกร และสำหรับเทศกาลปีใหม่นี้ "ท่านใดที่กำลังมองหากระเช้าของขวัญ มอบความสุขให้คนที่ท่านรัก" อ.ต.ก. มีบริการรับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าทุกท่าน เพียงเลือกซื้อสินค้าภายในงานเทศกาลฯ ณ ตลาด อ.ต.ก.

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรด้านการตลาด การผลิตสินค้าคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิต เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

15 ธันวาคม 2560
319

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.ortorkor.com