การปลูก ดูแล และตอนกิ่ง มะเดื่อฝรั่ง
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
วันที่จัดงาน : 7 ตุลาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ(สวนแสนปาล์ม) จังหวัดนครปฐม

เชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนา การปลูก ดูแล และตอนกิ่งมะเดื่อฝรั่ง
โดย กลุ่ม Young Smart Farmer ภาคตะวันตก
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.-12.00น.
@ตลาดนัดอิ่มเกษตร
ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ(สวนแสนปาล์ม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

03 ตุลาคม 2560
310