เดอะมอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ
วันที่ 7 กันยายน - 15 ตุลาคม 2560
วันที่จัดงาน : 7 กันยายน - 15 ตุลาคม 2560
สถานที่จัดงาน : เดอะมอลล์ บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เดอร์มอลล์ วันปลาสวยงามแห่งชาติ
ครั้งที่ 14/7-15 ตุลาคม 2560
อัศจรรย์พรรณปลา

ประกวดสุดยอด ปลาสวยงาม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย 78 ประเภท 8 ชนิด ได้แก่... ปลากัด, ปลาหางนกยูง, ปลาเงินปลาทอง, ปลาหมอครอสบรีด, ปลาปอมปาดัวร์, ปลาแบกเงินแบกทอง, ปลาตะพัด (เอเชียอโรวาน่า), ปลาหมอแคระ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท"

28 กันยายน 2560
382


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://th-th.facebook.com