ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สืบทอดพระราชปณิธาน มิลืมเลือน
วันที่ 7 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2560
วันที่จัดงาน : 7 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย ด้วยวิถีชีวิตแห่งตนเอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธาน ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง คิดถึง “มิลืมเลือน” วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

27 กันยายน 2560
554

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.wisdomking.or.th