หลักสูตรฝึกอบรม "การเลี้ยงผึ้งเบื้องต้น"
วันที่ 6 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2560
วันที่จัดงาน : 6 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2560
สถานที่จัดงาน : อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรฝึกอบรม "การเลี้ยงผึ้งเบื้องต้น"
6-10 ตุลาคม 2560
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
ผู้สนใจจะเริ่มเลี้ยงผึ้งทั้งมือสมัครเล่นและประกอบอาชีพ

รุ่นนี้เพิ่มเนื้อหา การใช้ชุดเพาะนางพญา Nicot Cupkit

สนใจติดต่อ 085-622-5791

11 กันยายน 2560
916

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/search/top/