สินค้าดี SMEs ทั่ว ถิ่น ไทย
วันที่ 6 กันยายน 2560 - 27
วันที่จัดงาน : 6 กันยายน 2560 - 27
สถานที่จัดงาน : คลองผดุง กรุงเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เตรียมพบกับ ตลาดคลองผดุงฯ สินค้าดี SMEs ทั่ว ถิ่น ไทย ตั้งแต่ 6-27 กันยายน 2560

07 กันยายน 2560
93

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/khlongphadungkrungkasem/