งานวันส้มโอขาวแตงกวา ประจำปี 2560
วันที่ 8 กันยายน - 17 กันยายน 2560
วันที่จัดงาน : 8 กันยายน - 17 กันยายน 2560
สถานที่จัดงาน : สวนส้มโอโชคชัย จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาทจัดงานนส้มโอขาวแตงกวา ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิดชัยนาทก้าวหน้า ส้มโอขาวแตงกว่าสู่สากล

24 สิงหาคม 2560
161

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา ประจำปี 2560 ณ สวนส้มโอโชคชัย ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งจังหวัดชัยนาทจะจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวา ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิดชัยนาทก้าวหน้า ส้มโอขาวแตงกวาสู่สากล ระหว่างวันที่ 8 - 17 กันยายน 2560 ณ รอบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ และศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยภายในงานปีนี้จะมีการจัดแสดงเทคโนโลยี สิ่งบ่งชี้ทางภูทิศาสตร์ หรือ GI ของส้มโอขาวแตงกวา การจัดแสดงและจัดจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาของสวนส้มโอ, การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP การจัดขบวนแห่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส้มโอขาวแตงกวา การจัดประกวดส้มโอขาวแตงกวา จัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากส้มโอขาวแตงกวาด้วย

นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานปีนี้ คาดว่าจะมีการจัดจำหน่ายส้มโอจาวแตงกวาได้มากกว่า 60 ตัน และจะมีเงินสะพัดในการจัดงานครั้งนี้มากกว่า 40 ล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN6008230010006