งาน Shop & Smile By MOL
วันที่ 8 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 8 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น B จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน Shop & Smile By MOL ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฏาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นบี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

07 กรกฏาคม 2559
178

งาน Shop & Smile By MOL เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งรวบรวมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน อาทิ ผลไม้อบแห้ง ขนมไทยสูตรโบราณ -ขนมหวาน ทองหยิบ ทองหยอด ขนมชั้น, ขนมเบื้องสูตรต้นตำรับ อาหารหลากหลายเมนู ทั้งคาว หวาน ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ สมุนไพรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจัดแสดงให้เลือกสรรกันอย่างจุใจ

ช้อปของไทย ใช้ของไทยและได้กุศล ในงาน Shop & Smile By MOL ระหว่างวันที่ 8-19กรกฏาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นบี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.banmuang.co.th/news/relation/54066