ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ "การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น ก.ค. 60"
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
วันที่จัดงาน : 15 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญทุกท่านในครอบครัวมาเรียนรู้ กับกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กับหลักสูตร"การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น" ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 หลักสูตร 1 วัน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11 กรกฏาคม 2560
313

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.wisdomking.or.th/